depressie behandelen header

Symptomen postnatale depressie

Een postnatale depressie kan vrouwen treffen na een bevalling, miskraam of abortus. Het is dan dus ook een misverstand dat dit vaak wordt veroorzaakt door een miskraam, want ook na een succesvolle bevalling kan dit voorkomen wanneer het kind op een kerngezonde wijze is geboren. Ongeveer 1 op de 10 vrouwen krijgt na een bevalling, een miskraam of een abortus te maken met een postnatale depressie en het is daarmee een risico dat veel groter is dan veel mensen denken. Zodra men te maken krijgt met een dergelijke depressie zullen de verschijnselen niet veel afwijken van die van een normale depressie, maar er valt in dit geval wel een duidelijke aanleiding aan te wijzen. Dit kan vervolgens helpen tijdens de behandeling van de depressie.

Over het algemeen verliest een vrouw op allerlei terreinen wanneer ze te maken krijgt met een postnatale depressie. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan een verlies aan zelfvertrouwen, geluk, concentratievermogen, vaardigheden en gevoel van veiligheid. Het is niet gezegd dat al deze factoren be´nvloed worden door de depressie, waardoor het in het begin vaak moeilijk te zeggen is of iemand gewoon even somber is of dat er daadwerkelijk sprake is van een depressie. Toch is het zaak om snel contact op te nemen met een arts wanneer iemand de verschijnselen vertoont en op die manier het risico loopt een depressie te hebben.

Over het algemeen heeft het leven van de persoon alle uitstraling verloren en zit men angstig in zijn of haar vel. 'Zijn of haar' vel, omdat ook mannen te maken kunnen krijgen met een postnatale depressie. Zij maken natuurlijk niet exact hetzelfde mee als de vrouw tijdens een zwangerschap, maar zijn hier wel nauw bij betrokken en kunnen op die manier dan ook te maken krijgen met dezelfde verschijnselen van een depressie.

Het is belangrijk om in te zien dat een abortus of een miskraam kan leiden tot een depressie en dat het zaak is om deze als zodanig te behandelen. Vaak gaat men er vanuit dat de depressieve gedachten of gevoelens worden veroorzaakt door de miskraam of de abortus zelf en dat deze daarom vanzelf wel weer overgaan. Dit is vaak niet het geval en het is daarom belangrijk om tijdig contact op te nemen met je huisarts. Zo kan de depressie effectief worden behandeld en zal men snel de uitstraling van het leven weer terugvinden.

Behandeling depressie

Elke psycholoog behandelt een depressie weer anders, maar dat kan ook te maken hebben met de symptomen.